Së Bashku Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm

Përfaqësuesit e Institutit për Studime Ndërkomëtare, AGORA morën pjesë në Konferencën ndërkombëtare mbi luftimin e ekstremizmit të dhunshëm të titulluar “Së Bashku Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm” më datë 26-27 Tetor 2016 në Swiss Diamond Hotel, në Prishtinë. Kjo konferencë u organizua nga Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës, me mbështetjen e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE). Kjo konferencë ishte konferenca e parë ndërkombëtare mbi parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm e organizuar në Kosovë. Konferenca mblodhi përfaqësues vendorë e ndërkombëtarë nga institucione qeveritare, shoqëria civile dhe qarqet akademike, ku u diskutuan mënyrat për të ndarë përvojat më të mira në parandalim të ekstremizmit si dhe në ri-integrimin e të radikalizuarve në shoqëritë tona. Konferenca pati një rrjet të gjërë të pjesëmarrësve dhe rezultoi me ide dhe iniciativa të reja për të ardhmen.

14900521_826991044104665_8354712084216942656_n 14910467_826991014104668_3412254037494303474_n

Share This: