About Us

Vizioni

Instituti Agora është themeluar në vitin 2016 me qëllim të krijimit të një baze teorike për diskursin publik dhe zhvillimin e një lidershipi të aftë, vizionar, me aftësi për të udhëhequr shoqërinë kosovare. Ne besojmë se udhëheqja e tillë do të zhvillohet nëpërmjet studimit sistematik dhe të plotë të çështjeve të lidhura me identitetin dhe politikat publike, si dhe krijimin e një komuniteti professional të bazuar në vlera I cili do të mund të merr pjesë në sistemet publike të Kosovës.

 

 

Organogrami i organizatës

organogram

 

Share This: